Revisited

De Haagse kunstwereld is rijk aan initiatieven, variërend van underground tot strak vormgegeven projectruimte. Dat is niet altijd zo geweest. Het Haags Centrum voor Actuele Kunst (HCAK, 1978-1996) was het eerste kunstenaarsinitiatief in Den Haag en lange tijd een van de weinige van Nederland. Het ontsprong uit de behoefte om vernieuwende kunst te tonen in een tijd waarin het artistiek landschap in Den Haag onvoldoende ruimte bood voor jonge kunstenaars en het experiment. Het HCAK vormt een onmisbaar hoofdstuk in de Haagse culturele geschiedenis en is een belangrijke inspiratiebron voor de huidige Haagse initiatieven.

Nu, een generatie later, reflecteren zes Haagse kunstinstellingen op het gedachtegoed van het HCAK dat allesbehalve gedateerd blijkt te zijn: onder de noemer ´HCAK Revisited´ geven Heden, GEMAK/Vrije Academie, 1646, JCA DE KOK, Ruimtevaart en Nest ieder een eigen en hedendaagse invulling aan een van de voormalige HCAK-projecten.

HCAK Revisited is nadrukkelijk meer dan een herinnering of hommage aan het HCAK. Het is ook een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen het kunstenaarsinitiatief destijds en de presentatieplek van nu.